Responsive image

Slim samenwerken in
de gemeente van morgen...
Huh?

Stabiele informatievoorziening in een
sterk veranderende omgeving

Native Consulting - Responsive logo Wagenaar Hoes - Responsive logo VNG - Responsive logo

Op weg naar
een adaptieve organisatie

Een adaptieve organisatie is vooral `immunologisch fit´. Dat wil zeggen, goed
geoefend en in staat om zonder veel problemen nieuwe en vreemde elementen te
integreren en als een goed gastheer onderdak te verlenen. De belangrijkste kenmerken
van een adaptieve organisatie zijn:

lees verder

Betrokken bescheiden Reageert adequaat op maatschappelijke dynamiek, zonder alles zelf te willen en zonder alles aan samenleving over te laten.

Politiek gestuurd Gericht op toegevoegde waarde (‘outcomes’), op realisatie doelen politiek bestuur.

Resultaatgericht Zakelijk (zichtbaar, voelbaar en tastbaar).

Gevarieerd/flexibel ingericht Passend bijtaken/opgaven én schaalniveaus en arrangementen.

Intelligent en innoverend Groot creatief probleemoplossend en verbindend vermogen; gebruikt informatievoorziening als dashboard ten behoeve van bijsturen (binnen de gegeven situatie) en verbeteren en veranderen (van de situatie).

Op kennis gebaseerd Georganiseerd geheugen, datawarehouse, competente (op netwerken gerichte) medewerker, informatievoorziening als basis van de organisatie.

Buiten/binnen De randen van de organisatie zijn verbonden met (netwerk)samenleving. De interfaces/koppelvlakken richten de interne kernen en (kernen) ‘verbonden partijen’ en bepalen daarmee de realisatiekracht.

ga terug

Succesfactor voor
De gemeente van morgen

Als het zwaartepunt verschuift van bestuurskracht naar
verbindingen, wordt adequate informatievoorziening een
cruciale succesfactor voor de gemeente en
haar netwerkpartners.

Maar... hoe zorg je voor een stabiele
basis voor adequate bedrijfsvoering en
informatievoorziening
in een sterk
veranderende omgeving?

Bij het optimaal vormgeven van stabiele ruimten,
spelen vijf variabelen een rol.

lees verder

1 Is de koers voor de gemeentelijke organisatie gericht op samenwerking, ambtelijke fusie of herindeling?

2 Welke uitvoeringstaken doet de gemeente de komende jaren in ieder geval zelf en welke worden uitbesteed?

3 Welke taken voert de gemeente de komende jaren uit in (netwerk- of keten-) samenwerking met andere partijen? Welke van deze partijen zijn daarin cruciaal voor de gemeente en bij wie ligt de lead/het primaat ten aanzien van de inrichting van de werkprocessen?

4 In welke mate is verandering of transformatie van werkwijzen en verhoudingen gewenst of noodzakelijk de komende jaren? Met andere woorden: hoeveel flexibiliteit wil de gemeente zelf inbouwen voor de korte en middellange termijn?

5 Wat zijn de leidende principes voor het betreffende werkgebied of de betreffende werkgebieden, in termen van kostenbeheersing, kwaliteit, kwetsbaarheid en betrouwbaarheid? In hoeverre bepaalt de gemeente dat en in welke mate kunnen andere partijen hierin tot bijsturing dwingen?

ga terug

bent u
bestuurder

 

klik hier

bent u
directeur

bedrijfsvoering / ict

klik hier

Dit verhaal is het gevolg van een slimme
samenwerking tussen WagenaarHoes en Native Consulting,
en tot stand gekomen dankzij het programma ‘slim
samenwerken
’ van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Mail voor meer informatie met
Kees van den Tempel (k.van.den.tempel@nativeconsulting.nl)

of met
Guido von Grumbkow (guido.von.grumbkow@wagenaarhoes.nl)

©2014

Wagenaar Hoes - Responsive logo Native Consulting - Responsive logo VNG - Responsive logo